TMJ Konsult AB

info@tmjkonsult.se   tel 08-758 53 01

Startsidan ZIMO Modellhus Vagnar

Uppdateringar

2023-05-28
- STACO, Stay-Alive-Controllers inlagda
- ny dekoder MX615

2022-04-28
- prisändringar från ZIMO

2021-03-09
- prisändringar på dekodrar.

2020-03-15
- prisändringar på dekodrar.

2018-03-03
- nya dekodrar: MX616, MX617, MX635, MX636

2016-05-17
- prislistan uppdaterad.

2013-02-24
- ny dekoderfamilj: MX622

2012-06-26
- prisändringar dekodrar

2012-05-02
- ny dekoderfamilj: MX623

2012-02-27
- nya dekoderfamiljer: MX645, MX646, och MX648

2010-06-14
- nya dekoderfamiljer: MX631, och MX642

2010-03-17
- nya dekoderfamiljer: MX620, MX630 och MX632

2008-03-12
- nya dekodrar MX64D och MX64DV
- nya ljuddekodrar MX640 och MX640D
- ny manöverenhet med inbyggd basenhet MX31ZL

2007-01-16
- bilder på f.d. stationshuset i Otterbecken

2006-10-17
- bilder på f.d. stationshuset i Hennan och ett godsmagasin

2006-06-21
- ny minidekoder MX620 ersätter MX62
- ny körkontroll MX31 och MX31FU
- ny vagnsmodell litt Fo3

2005-06-22
- se MX82

2005-02-27
- se Zimo dekoderuppdatering

2005-02-25
- se Vagnar

2004-12-17
- se Automatkoppel , Vagnar och Bälgar

2004-09-30
- se MX62 prisändring samt 62R

2004-07-01
- se MX21, MX21FU samt MX64V1

2004-03-04
- se MX2FU

2004-01-29
- se interiörer på hus


TMJ Konsult AB @ Copyright 2003-2021